Αποφάσεις Ε.Ε.Α. - Συνεδρίαση 6-5-22

           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(06.05.22 ώρα 14:10)
 
 
1. Αίτηση του αθλητή Νικολάου Κεχαγιά περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
2. Αίτηση του αθλητή Σωκράτη Μυλόπουλου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
3. Αίτηση του αθλητή Ζογκ (Zog) Ντιαλόσι (Djaloshi) περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
4. Κλήση σε ακρόαση των ΚΑΕ Α.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ, Χριστίνα Σκέντζιου και Ευάγγελου Τσάπα, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, σχετικά με την ανάληψη του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 215.800 ευρώ από την τότε Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο Χριστίνα Σκέντζιου, “χωρίς κανένα απολύτως παραστατικό” και την φερόμενη παράδοσή του στον Ευάγγελο Τσάπα, ο οποίος σύμφωνα με τον τηρούμενο φάκελο της ΚΑΕ δεν φέρεται να έχει την οποιαδήποτε διοικητική ή μετοχική σχέση.
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Νικόλαος Τζουλάκης